Zmiana numerów telefonów

W dniu 17 czerwca br. nastąpiła zmiana numerów w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie.

Aktualny wykaz numerów znajduje się w zakładce Kontakt