Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego

1 października 2019 r. w przed Komendą Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyła się wyjątkowa uroczystość, Po 30 latach służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, w stan spoczynku przeszedł st. bryg. Tomasz Mak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Na stanowisku tym zastąpił  go dotychczasowy Zastępca Komendanta PSP w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz.

Uroczysty apel swoją obecnością zaszczyciło wielu gości, wśród których znaleźli się między innymi:

 • mł. bryg. Dariusz Matczak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski,
 • Zofia Witkowska – Wicestarosta Ostrzeszowski
 • Tomasz Maciejewski – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego
 • insp. Andrzej Haraś – Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie,
 • mł. insp. Waldemar Sip – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie,
 • Patryk Jędrowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów,
 • Barbara Gmerek – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów,
 • Maksymilian Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną,
 • Henryk Plichta – Wójt Gminy Czajków,
 • Konrad Kuświk – Wójt Gminy Kraszewice
 • Wiesław Berski – Wójt Gminy Kobyla Góra,
 • Sławomir Jędrzejewski – Zastępca Wójta Gminy Doruchów,
 • Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie – st. bryg. Jacek Strużyński
 • Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim – bryg. Jacek Wiśniewski
 • Komendant Miejski PSP w Kaliszu – mł. bryg. Sławomir Kotoński
 • Komendant Powiatowy PSP w Kępnie – bryg. Wojciech Grabarek
 • Komendant Powiatowy PSP w Wieruszowie – bryg. Maciej Dzielecki
 • Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy – bryg. Andrzej Fischer
 • Janusz Bebłot – Wiceprezes ZOPZ OSP RP w Ostrzeszowie
 • ks. Mirosław Jankowski – Kapelan Strażaków Powiatu ostrzeszowskiego,

Uroczysty apel rozpoczął mł. bryg. Tomasz Jabłoński składając meldunek Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
mł. bryg. Dariuszowi Matczakowi. Następnie zaproszonych gości przywitał st. bryg. Tomasz Mak. Po odczytaniu Decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o odwołaniu st. bryg. Tomasza Maka z funkcji Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie i powierzeniu obowiązków na tym stanowisku mł. bryg. Piotrowi Mazurkiewiczowi, złożone zostały meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków służbowych. Meldunki od oficerów odebrał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Dariusz Matczak.

Następnie głos zabrał mł. bryg. Dariusz Matczak, podsumował uroczystość i podziękował ustępującemu komendantowi za długoletnia i trudna służbę a nowemu komendantowi życzył wielu sukcesów. Ustępujący komendant st. bryg. Tomasz Mak ustosunkowując się do swojej spełnionej strażackiej misji, jednocześnie dziękując za wsparcie w realizacji działań służbowych.

Za ogromne zaufanie podziękował przyjmujący obowiązki komendanta mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz, który zapewnił, że to ogromne wyróżnienie. Zdeklarował, że dołoży wszelkich starań aby powierzone obowiązki przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego i rozwój krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Końcowy przebieg uroczystości to życzenia i gratulacje dla obu Komendantów.