Wytyczne dla OSP KSRG podczas działań z koronawirusem

Poniżej zatwierdzone przez Pana st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19.