Umowy 5000+ wręczone

W środę, 9 października,  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie na ręce prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, umów w ramach Programu „5000+ dla OSP”.
Z dofinansowania skorzystało 54 jednostki OSP z terenu powiatu ostrzeszowskiego, a łączna kwota jaka została przekazana dla druhów to 270 000 zł.
W uroczystym spotkaniu udział wzięli:
– Pan Łukasz Mikołajczyk – Senator RP
– Pani Anna Lis – dyrektor biura pani Andżeliki Możdżanowskiej Posła do Parlamentu Europejskiego
– Pani Katarzyna Sójka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu ostrzeszowskiego
– Pan mł.bryg. Tomasz Jabłoński – Prezes ZOP ZOSP RP
– Pan st.sekc. Radosław Gatkowski – Radny Powiatu ostrzeszowskiego

       Wydarzeniu przewodniczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz.
Za otrzymane dofinansowanie ochotnicy będą mogli, realizować zadania związane z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Środki rządowe z pewnością  przysłużą się znacząco do poprawy warunków funkcjonowania jednostek OSP w wypełnianiu ich zadań ustawowych oraz wpłyną budująco i motywująco na całą społeczność ochotniczego pożarnictwa.