Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku