Ruszyła kampania – Stop Pożarom Traw

13 marca 2020 roku ruszyła kolejna edycja kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. 
Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.
Podczas pożarów traw wypala się nie tylko flora, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół, ale także giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów.
Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. 
W tej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także wspierają nas Lasy Państwowe.
W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).
Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.
Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
W Polsce w 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. 
W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku na 10 821 wszystkich odnotowanych pożarów, a około 19% czyli 2107 interwencji związanych było z pożarami traw, w których na szczęście nikt nie ucierpiał. 

Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w powiecie konińskim i mieście Konin oraz w Poznaniu i powiecie poznańskim.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została uruchomiona strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały (plakaty, ulotki, prezentacje).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Pliki do pobrania:

Prezentacja Stop Pożarom Trawa (*.zip) – spakowane 32 slajdy w formacie *.jpg

Prezentacja Stop Pożarom Traw 2020 (Power Point *.ppt)

Opracowanie na podstawie KG PSP oraz KW PSP w Poznaniu