Rozpoznanie operacyjne obozowisk

W dniach 1 i 5 lipca 2019 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie wizytowali obozy harcerskie zorganizowane na terenie naszego powiatu w miejscowościach Marydół (gmina Ostrzeszów) oraz Przedborów (gmina Mikstat). W pierwszych dniach trwania obozu przeprowadzono rozpoznanie operacyjne terenu, na którym odbywać się będzie aktywny wypoczynek oraz dokonano sprawdzenia stanu bezpieczeństwa. Jednocześnie zwrócili uwagę na zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych.

Podczas spotkania z kierownictwem obozu ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie i zbliżających wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Kadrze dowódczej obozu przedstawiono również zasady bezpiecznego obozowania w lesie oraz zasady bezpiecznej ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia. Dokonano również próbnego nawiązania łączności
z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie za pomocą telefonii komórkowej. Wizyta ostrzeszowskich strażaków była również doskonałą okazją do przekazania harcerzom niezbędnych informacji w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Funkcjonariusze tutejszej komendy najpierw przeprowadzili pogadankę z uczestnikami obozu z zakresu bezpiecznego wypoczynku w lesie, nad wodą oraz zachowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry czy gradobicia. Następnie młodzi harcerze w ramach zajęć uzyskali wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ćwicząc na sprzęcie udostępnionym przez ostrzeszowską komendę. Dzieci i młodzież skorzystały również z niebywałej okazji jaką była możliwość zobaczenia, ale również i użycia sprzętu strażackiego.

Tekst: mł.bryg. Piotr Mazurkiewicz
Zdjęcie: arch. JRG Ostrzeszów