Przekazanie umowy dla OSP Ostrzeszów

W dniu 12 sierpnia 2019 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie przy ulicy Sportowej odbyło się oficjalne przekazanie umowy na dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnych strażaków-ochotników. W wydarzeniu brali udział zaproszeni goście: Senator RP pan Łukasz Mikołajczak, Poseł na Sejm pan Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm pan Jan Mosiński, Burmistrz Miasta i  Gminy Ostrzeszów pan Patryk Jędrowiak, Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów pan Wojciech Bąk, członek Rady Powiatu Ostrzeszowskiego pan Radosław Gatkowski, członek Rady Gminy Ostrzeszów pan Marcin Gagatek. Wydarzeniu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz.

Wniosek przez druhów został złożony w ramach w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Jednostka OSP otrzymała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Uroczystego przekazania podpisanej umowy na ręce Prezesa OSP Ostrzeszów druha Mariusza Stempniewicza dokonał Senator RP pan Łukasz Mikołajczak. W dalszej części zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku remizy oraz zapoznania się z wyposażeniem sprzętowym OSP.

Opracowanie: asp. Michał Biel