Prewencja

Dokumenty do pobrania:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA wersja 2019
Wykaz Rzeczoznawców do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie
Ul. Sportowa 9, 63-500 Ostrzeszów
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Ostrzeszowie
nr konta: 96 8413 0000 0116 0848 2000 0001
tytułem: opłata skarbowa za wydanie opinii dot. …..

Kwoty opłat17 zł – wydanie opinii