Prawidłowe odpowiedzi do ankiety – z wyjaśnieniami

Bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie konkursem „Czujka w domu – świetna sprawa, tlenek węgla – to nie zabawa”. Konkurs ten ma na celu nie tylko wyposażenie 40 mieszkańców naszego powiatu w czujki tlenku węgla ale również zwiększenie wiedzy i świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego jak największej liczby mieszkańców. Dlatego, ze względu na fakt, że aż 80 ankiet konkursowych zawierało błędne odpowiedzi, poniżej prezentujemy te prawidłowe wraz z uzasadnieniem.

Wskaż prawidłowy numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej. Prawidłowy numer, przy pomocy którego dodzwonicie się Państwo bezpośrednio do PSP to oczywiście 998. W ramach przypomnienia informujemy tylko, że numer 997 to numer Policji (od niedawna również na terenie powiatu ostrzeszowskiego obsługiwany przez operatorów numeru 112). Numer 999 to z kolei numer Pogotowia. Mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego dodzwonią się przy jego pomocy do Kalisza. Ponadto funkcjonuje także nr 112, którego operatorzy pracują w Poznaniu i tam odbierają zgłoszenia spływające z terenu naszego powiatu. Oczywiście dzwoniąc pod każdy z tych numerów, niezależnie od tego czy pomylą go Państwo w chwili stresu wywołanego zdarzeniem, otrzymają Państwo pomoc. Jednak należy podkreślić, ze numer 998 to najszybszy sposób uzyskania pomocy od straży pożarnej.

Jak często należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych palenisk opalanych paliwem stałym? Prawidłowa odpowiedź to co najmniej raz na 3 miesiące. Wynika to wprost z zapisów § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Również z tego samego paragrafu wynika konieczność czyszczenia przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym w częstotliwości co najmniej raz na 6 miesięcy. Najczęściej pojawiającą się nieprawidłową odpowiedzią było zaznaczenie w tym pytaniu odpowiedzi „co najmniej raz w roku”. Domyślam się, że wynikało to z pomylenia obowiązku czyszczenia przewodów kominowych z obowiązkiem ich przeglądu. To właśnie przegląd przewodów kominowych jest wymagany raz w roku, co wynika z zapisów zawartych w artykule 62. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Jaki gaz potocznie nazywamy czadem? W tym przypadku większość osób odpowiadających na pytanie nie miała problemu z zaznaczeniem prawidłowej odpowiedzi. Jest to oczywiście tlenek węgla. Wymieniony w ankiecie fluorometylofosfonian izopropylu również jest niezwykle niebezpieczny, w końcu to środek bojowy o powszechnej nazwie sarin. Jednak z uwagi na jego przeznaczenie jest on dużo rzadziej spotykany w gospodarstwach domowych.

Którym ze zmysłów jesteśmy w stanie zidentyfikować tlenek węgla? Oczywiście, że ŻADNYM! W tym przypadku brak wiedzy może skutkować realnym zagrożeniem! Nie możemy oczekiwać od naszych zmysłów, ze ostrzegą nas przed czadem. Właśnie dlatego tak ważnym jest wyposażenie naszych mieszkań i domów w czujki tlenku węgla.

Co należy bezwzględnie zrobić po zakupie czujki tlenku węgla?Prawidłowa odpowiedź to zapoznać się z instrukcją obsługi i zgodnie z nią postępować. Cieszy nas, że nikt nie skusił się na zaznaczenie odpowiedzi „owinąć folią, żeby się nie zniszczyła”. Czujka tlenku węgla ma nam służyć, a nie ładnie wyglądać. Dobrze, że mamy tego świadomość.

asp. Patryk Moś