Pożegnanie ze służbą Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie

Zastępca Komendanta PSP w Ostrzeszowie – bryg. mgr inż. Janusz Guzenda  z dniem 29.05.2018 r.  przeszedł w stan spoczynku.  Z tej okazji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrzeszowie zorganizowano uroczystą zbiórkę. Podczas uroczystości  bryg. mgr inż. Janusz Guzenda po dwunastu latach wykonywania obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP pożegnał się ze sztandarem KP PSP w Ostrzeszowie oraz złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Ostrzeszowie – st. bryg. mgr inż. Tomaszowi Makowi  o zdaniu obowiązków służbowych. Następnie podziękował za owocną współpracę przybyłym  przedstawicielom innych służb,  organizacjom samorządowym, pozarządowym oraz wszystkim, z którymi współpracował w ramach pełnionej służby. Słowa podziękowania  za wyrozumiałość oraz wsparcie skierował również do najbliższej rodziny. W uroczystości między innymi wzięli udział Wicestarosta Ostrzeszowski,  Komendant Powiatowy Policji  w Ostrzeszowie wraz ze swoim zastępcą, Komendant Straży Miejskiej w Ostrzeszowie, Prezes Stowarzyszenia „ Bezpieczny Powiat”, właściciel Ratownictwa Medycznego „ Wawrzyniak” oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu ostrzeszowskiego.  Uroczystość zakończyła się złożeniem gorących podziękowań przez przybyłych gości oraz życzeniami wszelkiej pomyślności dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie.