Powołanie komendanta powiatowego PSP przez Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 1 grudnia 2019 roku powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotra Mazurkiewicza,

Uroczystość wręczenia decyzji personalnych odbyła się 4 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Tekst: na podstawie artykułu KW PSP / Natalia Frach
Zdjęcia: bryg. Sławomir Brandt