Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Ostrzeszowie

Z dniem 1 maja 2020 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. Dariusz Matczak powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie bryg. Mariuszowi Szczepańskiemu. Decyzje
o powierzeniu pełnienia obowiązków w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego wręczył bryg. Wojciech Grabarek Komendant Powiatowy PSP w Kępnie.

Bryg. Mariusz Szczepański z pożarnictwem związany jest od 1998 roku, kiedy to rozpoczyna naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 2002 roku skierowany zostaje do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Kępnie na stanowisko dowódcy zastępu. Pełniąc służbę w KP PSP Kępno zajmuje kolejne stanowiska:

 • 2003 – 2005 – Młodszy Specjalista w Sekcji Finansowej oraz Kontrolno – Rozpoznawczej,
 • 2005 – 2007 – Specjalista w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej,
 • 2007- 2010 – Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym Informatyki
  i Łączności,
 • 2010 – 2015 – Starszy Specjalista w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej,
 • 2015 – 2017 – Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kępnie,
 • 2017 – 2020 – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kępnie,

Bryg. Mariusz Szczepański systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach tj.:

 • 2005 – 2006 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – magister inżynier pożarnictwa,
 • 2007 – 2008 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zarządzanie Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy,
 • 2013 – 2014 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Studia Podyplomowe Zapobieganie Pożarom i Awariom,
 • 2015 – 2016 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studia Podyplomowe

Gospodarowanie Zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej,

W imieniu funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej serdecznie gratulujemy, jednocześnie życzymy dalszych sukcesów oraz osiągnięć w służbie pożarniczej.