Porozumienie KG PSP a Ministerstwem Cyfryzacji

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministrem Cyfryzacji.

Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie warunków współpracy w zakresie umożliwienia Państwowej Straży Pożarnej publikacji treści w ramach Portalu RP dostępnego pod adresem GOV.PL Dzięki Portalowi RP obywatele mają dostęp do całego spektrum usług świadczonych przez administrację publiczną i inne podmioty realizujące zadania publiczne w Polsce. Porozumienie umożliwi ujednolicenie formy i treści publikowanych przez komendy PSP wszystkich szczebli.

W związku z powyższym zostały rozpoczęte prace nad tworzeniem nowej witryny Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie, która niebawem będzie dostępna pod innym adresem, o czym poinformujemy w osobnym wpisie.

Źródło: KG PSP, http://www.straz.gov.pl