Podsumowanie 2017 roku

W środę, 07.02.2018 roku, w obecności Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusza Przybyły, ostrzeszowscy strażacy odbyli naradę podsumowującą rok 2017. W naradzie tej wzięli udział zaproszeni goście: Adam Mickiewicz – v-ce starosta powiatu ostrzeszowskiego, Zofia Witkowska, Jan Puchała, Maksymilian Ptak – członkowie zarządu powiatu ostrzeszowskiego, mł. bryg. Tomasz Jabłoński – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrzeszowie,  dh Janusz Bebłot – v-ce prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrzeszowie, Zenon Cegła – burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną,  Józef Wilkosz – wójt Gminy Doruchów, Henryk Plichta – wójt Gminy Czajków, Wiesław Berski – wójt Gminy Kobyla Góra,  Włodzimierz Piekarczyk – sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Konrad Kuświk – sekretarz Gminy Kraszewice, Tomasz Maciejewski – podinspektor ds. obsługi organów Miasta i Gminy Mikstat oraz Zbyszko Szmaj – Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”

Informacje dotyczące działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz Wydziału do spraw Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Janusz Guzenda. Natomiast podsumowania działalności kwatermistrzowskiej i finansowej dokonał Komendant Powiatowy st. bryg. Tomasz Mak. Przedstawiona została szczegółowa analiza statystyczna dotycząca zdarzeń w 2017 roku, najważniejsze osiągnięcia Komendy w minionym roku oraz plany na rok bieżący.

W minionym roku zanotowaliśmy 2751 zdarzeń, w tym 141 pożarów, 2594 miejscowych zagrożeń oraz 16 alarmów fałszywych. Stanowi to wzrost o 230% w stosunku do roku 2016, w którym to odnotowaliśmy 830 zdarzenia (147 pożarów, 669 miejscowych zagrożeń oraz 14 alarmów fałszywych). Warto jednak zaznaczyć, że największy wpływ na ilość interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej miało wystąpienie na terenie powiatu ostrzeszowskiego sześciu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wyjazdy jednostek OSP z tym związane (w ogromnej większości do uzupełniania środka dezynfekcyjnego w matach dezynfekcyjnych) wygenerowały 1574 zdarzeń (stanowi to 57% wszystkich interwencji). Aby oddać ogrom pracy jaki wykonali w roku 2017 ostrzeszowscy strażacy należy odjąć od ogólnej liczby zdarzeń te wygenerowane przez ptasią grypę. Otrzymany wówczas wynik 1177 zdarzeń i tak jest rekordowym. W porównaniu do roku 2016 (830 zdarzeń) stanowi to wzrost o blisko 42%, natomiast w porównaniu do dotychczas rekordowego roku 2015 (952 zdarzenia) wzrost o 23,6%.  Do rekordowej liczby zdarzeń przyczyniły się anomalie pogodowe, między innymi Orkan „Ksawery”, który nawiedził powiat ostrzeszowski.

Niezwykle istotnym elementem naszej służby było także działanie w ramach prewencji społecznej. W roku 2017 funkcjonariusze ostrzeszowskiej komendy brali udział w 120 spotkaniach i inicjatywach profilaktycznych. Według naszych szacunków brało w nich udział około  5 500 mieszkańców naszego powiatu. Nasze zaangażowanie w tą dziedzinę służby dostrzegł także mł. bryg. Arkadiusz Przybyła w swym wystąpieniu podczas narady. Tematyka jaką poruszaliśmy podczas spotkań to między innymi: bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, stop pożarom traw, czad i ogień – obudź czujność czy pierwsza pomoc.

Szczególnie dumni jesteśmy z organizacji szkolenia „Mądra mama – bezpieczne dziecko”. Jest to inicjatywa ostrzeszowskich strażaków mająca na celu edukacje mam w zakresie zagrożeń jakie mogą czyhać w domu na ich bliskich oraz pierwszej pomocy. W 2017 roku udało nam się w sześciu turach przeszkolić 65 mam. Na potrzeby kursu wydaliśmy także autorską ulotkę. W związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniem z pewnością będzie ono ponawiane w 2018 roku.

Oficjalne podsumowanie roku 2017 to także okazja by podziękować mieszkańcom powiatu ostrzeszowskiego za zaufanie, którym nas obdarzają a czego przejawy widzimy gdziekolwiek się pojawiamy – czy to podczas działań ratowniczo-gaśniczych czy spotkań profilaktycznych. Zapewniamy także Państwa, że w roku 2018 w dalszym ciągu będziemy dokładać wszelkich starań by tego zaufania nigdy nie zawieść.

Opracowanie: asp. Patryk Moś
Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Jabłoński