Odprawa operacyjna z OSP

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyła się odprawa operacyjna dla kierownictwa Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ostrzeszowskiego. Głównym tematem spotkania było przekazanie informacji, iż 14 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej, która zwiększa zakres zadań dla jednostek OSP na terenie naszego kraju.     W związku z powyższym działalność Ochotniczych Straży Pożarnych  zostanie wsparta dodatkową kwotą z budżetu państwa, na ten rok jest to 82 mln zł. Każda Ochotnicza Straż Pożarna będąca zarówno w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym jak i poza nim, może otrzymać do 5000 tys. zł na realizację dodatkowych dziedzin i celów. Spotkanie z strażakami OSP zaszczyciła swoją obecnością oraz przekazała najważniejsze informacje dotyczące wypełniania wniosków Pani Andżelika Możdzanowska Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Pani Poseł towarzyszyła Pani Katarzyna Sójka Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, która w kilku słowach podziękowała strażakom za trud
i zaangażowanie jakie wkładają w swoją pracę.
            W drugiej części odprawy przeprowadzono szkolenie, którego celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań związanych
z pożarami na polach uprawnych, lasach, torfowiskach i nieużytkach. Szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie sprzętu pożarniczego na pojazdach a także bezpieczeństwo samych ratowników. Szkolenie dotyczyło także wdrażania profilaktyki przeciw chorobom nowotworowym wśród strażaków- ratowników. Omówiono podstawowe zasady kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, zasady prowadzenia łączności i alarmowania. Przypomniano również druhom o składaniu na bieżąco informacji do komendy o nowo zakupionym sprzęcie, aktualizacji badań lekarskich i szkoleń podległych strażaków. 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Mazurkiewicz
Zdjęcia: JRG Ostrzeszów