Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrzeszowie

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Bartkowiak w dniu 27 września 2018 roku powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie młodszemu brygadierowi Piotrowi Mazurkiewiczowi.

Dotychczas brygadier Mazurkiewicz zawodowo związany był z Komendą Powiatową PSP w Kępnie, gdzie rozpoczął służbę w czerwcu 1995 roku, bezpośrednio po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W kępińskiej jednostce rozpoczął służbę jako specjalista ratownik, następnie w 1997 roku został mianowany na stanowisko starszego dyspozytora, a w 1998 roku awansował na pomocnika dyżurnego operacyjnego. Kolejny rok przyniósł mianowanie na inspektora w wydziale operacyjno-szkoleniowym. W 2005 roku został naczelnikiem tegoż wydziału, a w dwa lata później – dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przebieg służby mł. bryg. Piotra Mazurkiewicza oraz zdobyte przez niego wszechstronne doświadczenie spowodowały, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie, które zajmował do dnia 26 września 2018 roku. Rozpoczynając służbę w Ostrzeszowie brygadier Mazurkiewicz wypełnił wakat pozostały po brygadierze Januszu Guzendzie, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne  w maju bieżącego roku.