Nowa strona internetowa komendy!

Od dnia 1. października 2020 roku funkcjonuje nowa strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie. Jest to spowodowane realizacją porozumienia podpisanego pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministrem Cyfryzacji dotyczącego umożliwienia Państwowej Straży Pożarnej publikacji treści w ramach Portalu RP dostępnego pod adresem GOV.PL

Dzięki Portalowi RP obywatele mają dostęp do całego spektrum usług świadczonych przez administrację publiczną i inne podmioty realizujące zadania publiczne w Polsce. Porozumienie umożliwi ujednolicenie formy i treści publikowanych przez komendy PSP wszystkich szczebli.

Nowa strona internetowa jest dostępna pod adresem: https://gov.pl/web/kppsp-ostrzeszow/.
Dotychczasowa strona działająca pod adresem internetowym https://ostrzeszow.psp.wlkp.pl/ zostaje przemianowana na stronę archiwalną.