Nowa łódź ratownicza z silnikiem i przyczepą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie

W dniu 26 listopada 2019 r.  Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie pozyskała nową łódź ratowniczą Whaly 435 z silnikiem Mercury o mocy 10 KM i przyczepką podłodziową. Wykonana jest z polietylenu odpornego na działanie: kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i chemicznych. Polietylen wyróżnia się swoimi właściwościami ślizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie, nie wymaga konserwacji.
Łódź wyposażona została w kratownicę nawigacyjną ze światłami nawigacyjnymi, pompę zęzową, dwa halogeny szperacze, oświetlenie nawigacyjne topowe, oświetlenie nawigacyjne boczne, koło ratunkowe, pagaj z bosakiem, radiotelefon Motorola, kamizelki Ratownik II, kaski ochronne,  zestaw ratownictwa PSP R-1, deskę ortopedyczną.

Łódź ratownicza wraz z wyposażeniem, silnikiem i przyczepą podłodziową, której dostawcą jest firma „SORBA” Andrzej Soroko z siedzibą w Skwierzynie, będzie użytkowana przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Ostrzeszowie.

Zakupiona łódź z silnikiem i przyczepą będzie wykorzystywana w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na obszarach wodnych m.in. do:

– niesienia pomocy tonącym poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi,

– ratowania życia ludzi na wodach powodziowych poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi,

– likwidacji lub ograniczenia nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska wodnego,

– usuwania skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych powodowanych przez powodzie.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków Powiatu Ostrzeszowskiego, Miasta i Gminy Ostrzeszów, Gminy Czajków, Gminy Doruchów, Gminy Kobyla Góra i Gminy Kraszewice.

Informacje o aktualnościach i zadaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znajdują się na stronie http://www.wfosigw.poznan.pl

Opracowała: st. ogn. Roksana Nowak