Materiały do szkolenia strażaków OSP

Szkolenie strażaków ratowników OSP część I

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
2. Służba wewnętrzna. Musztra.
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
4. Drabiny pożarnicze.
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
6. Proces spalania, a pożar.
7. Zadania strażaków w zastępie.
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
9. Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych.
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP część II

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochrony ludności w tym ochr. ppoż.
2. Rozwój pożaru.
3. Taktyka gaszenia pożarów.
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
6. Podstawowe zadania strażaków OSP w działaniach rat-chem.
7. Elementy pierwszej pomocy

 

Szkolenie strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego

Temat zajęć
Prezentacja
1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.
2. Budowa pojazdów samochodowych.
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z sam. osobowych, ciężarowych.
6. Postępowanie w czasie akcji z substancjami niebezpiecznymi.
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

 

Szkolenie strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych

Temat zajęć
Prezentacja
1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.
2. Działania ratownicze i zabezpieczające.
3. Usuwanie skutków powodzi.
4. Sprzęt ratownictwa wodnego.
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok.
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.
9. Działania ratownicze na lodzie.
10. Znaki żeglugowe na drogach wodnych.

 

 

Podręczniki w wersji elektronicznej: