Warsztaty Medyczne Ochotników w Czajkowie

21 Września 2019 roku w Czajkowie odbyły się ćwiczenia warsztatowe z zakresu Ratownictwa Medycznego zorganizowane przez KP PSP w Ostrzeszowie oraz gminę Czajków,  dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

W czasie trwania ćwiczeń ratownicy OSP doskonalili swoje umiejętności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, pod nadzorem instruktorów Ratownictwa Medycznego KSRG z KP PSP Ostrzeszów.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym, a ich główne cele to:
– przypomnienie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu KPP
– organizacja działań oraz doskonalenie umiejętności z zakresu KPP
– umiejętność wykorzystania sprzętu medycznego podczas medycznych działań ratowniczych
– sprawdzenie wyposażenia w sprzęt medyczny jednostek OSP w KSRG

Ćwiczenia zostały podsumowane ankietą dotyczącą odbytych warsztatów.

Opracował: st. sekc. Radosław Gatkowski
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Jabłoński