Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrzeszowie

Ostrzeszów ul. Sportowa 9, 63-500

Sekretariat:
tel. +48 47 771 8700
e-mail: kppspostrzeszow@psp.wlkp.pl
NIP: 6221649765
REGON: 250629164

Oficer prasowy:
tel. +48 47 771 8706

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:
nr alarmowy 998
tel. +48 47 771 8710
tel. +48 47 771 8711

Dowództwo JRG:
tel. +48 47 771 8713
tel. +48 47 771 8714

Wydział ds. Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych
tel. +48 47 771 8704
tel. +48 47 771 8705
tel. +48 47 771 8706

Sekcja ds. Finansowo-organizacyjnych:
tel. +48 47 771 8707
tel. +48 47 771 8703

Sekcja ds. kwatermistrzowskich
tel. +48 47 771 8708
tel. +48 47 771 8709