Konkurs „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Senacki Zespół Strażaków ogłosił konkurs skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”.

Konkurs ma na celu popularyzujące wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

Przedmiotem konkursu będą prace plastyczne pod hasłem:

– „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych),

– komiksy pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” (dla uczniów gimnazjum)

– prace audiowizualne pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Konkurs trwa w roku szkolnym 2017/2018. Podczas finału konkursu w Senacie w maju 2018 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje o konkursie tj. regulamin udziału w konkursie znajdują się w niniejszym załączniku oraz  na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
http://senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/informacja-o-konkursie-bezpieczenstwo-pozarowe-na-co-dzien/

UWAGA! Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazane w regulaminie miejsca odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń. Punkty przyjmowania zgłoszeń (tj. formularzy wypełnionych przez szkoły chcące wziąć udział w konkursie) wyznaczone zostały, dla województwa wielkopolskiego, w niżej podanych biurach senatorskich w Pile i Koninie: 20171107 Konkurs senacki Bezpieczenstwo pozarowe na co dzien

  1. Senator Mieczysław Augustyn – Biuro Senatorskie Mieczysława Augustyna ul. Śródmiejska 20/1, 64-920 Piła tel. 67 350 96 26, fax 67 350 96 36 e-mail: biuro@mieczyslawaugustyn.pl
  2. Senator Margareta Budner – Biuro Senatorskie Margarety Budner ul. Kramowa 1, 62-500 Konin tel. 63 240 63 93 e-mail: margareta.budner@gmail.com