Komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, zalecamy wybrać rozwiązanie nie wymagające osobistej wizyty w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie. Sugerujemy kontakt telefoniczny pod numerem +48 62 332 43 60 bądź +48 62 730 30 98 lub alternatywny kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej kppspostrzeszow@psp.wlkp.pl.

Numery telefonów poszczególnych komórek KP PSP w Ostrzeszowie są podane w zakładce KONTAKT.

Zdarzenia wymagające interwencji Straży Pożarnej należy zgłaszać na numer alarmowy 998.