Historia

I. RYS HISTORYCZNY KOMENDY

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrzeszowie powstała w roku 1954, a jej pierwszym  komendantem był aspirant pożarnictwa Władysław Kęsy. W momencie powstania komenda nie posiadała własnego obiektu, urzędowała w jednym z biur Urzędu Powiatowego w Ostrzeszowie.

 1 stycznia 1972 roku utworzona została Zawodowa Straż Pożarna.

 W związku z brakiem własnego obiektu, Zarząd miejscowej OSP podjął decyzję o odstąpieniu Zawodowej Straży Pożarnej i Komendzie Powiatowej własnego obiektu,  (fot. 1.), pozostawia-jąc sobie w nim jedynie jeden z czterech boksów garażowych oraz jeden z pokoi na biuro Zarządu. Wspólnota ta rodziła jednak różne nieporozumienia, jak to zawsze bywa w takich sytuacjach.

Aby załagodzić narastające waśnie, staraniem wielu osób, w sąsiedztwie komendy rozpoczęto budowę nowego obiektu dla potrzeb OSP. 20 lipca 1974 roku obiekt oddano w użytkowania OSP (fot. 2.).

Z upływem lat przybywało nowego sprzętu, zwiększała się również liczba etatów. Do ogólnego stanu doszło nam kilku junaków którzy w ramach służby zastępczej pełnili służbę i byli skoszarowani . Zaczęło być ciasno w pomieszczeniach socjalnych i garażach. Przez kilka lat samochód GCBM 18/8 stał „pod chmurką” (fot. 3.).

Z początkiem lat osiemdziesiątych zaczęto bardzo poważnie myśleć o rozbudowie strażnicy. Obecny obiekt komendy i ZSP jako całości posiadał dwie kondygnacje użytkowe. Wewnątrz obiektu znajdowały się:

a) na pierwszej kondygnacji

 • 4 boksy garażowe (nie przejezdne)
 • warsztat mechaniczny z kanałem
 • pomieszczenie dyżurki (SK)
 • 4 pomieszczenia magazynowe (części zamiennych, umundurowania, armatury wodnej, OC )
 • kotłownia

b) na drugiej kondygnacji znajdowały się:

 • 2 sypialnie dla załogi
 • świetlica szkoleniowa
 • biuro dowódcy zmiany
 • kuchnio-jadalnia
 • łazienka
 • szatnia dla załogi
 • tajna kancelaria
 • 1 pomieszczenie magazynowe
 • 3 pomieszczenia biurowe
 • biuro komendanta.

Po dokonaniu stosownych uzgodnień, wykonaniu projektów itp. w roku 1984 przeniesiono własną stacje paliw oraz powiększono ją. Wybudowano również wolnostojący kompleks 8 nie ogrzewanych garaży (fot. 4.), w których:

 • garażowane były pojazdy gospodarcze, wszelkiego rodzaju przyczepki i inny mało używany  sprzęt pożarniczy,
 • przechowywano wszelki sprzęt gospodarczy,
 • przechowywano sprzęt i  przeszkody które używano na zawodach sportowo-pożarniczych,
 • przeniesiono magazyn OC.

W roku 1985 rozpoczęto rozbudowę obiektu całej Komendy.

W 90% wszystkie prace związane z rozbudową wykonywane były we własnym zakresie tj. „siłą rąk pracowników i junaków” (fot. 3, 5, 6, 7, 8).

Rozbudowa trwała prawie 8 lat, tj. do końca roku 1993, a po jej zakończeniu:

– na pierwszej kondygnacji znajdowało się:

 • 16 boksów garażowych (w tym 8 pojedynczych – nieprzejezdnych i 4 podwójne – przejezdne)
 • stanowisko kierowania
 • warsztat mechaniczny z kanałem
 • 4 pomieszczenia magazynowe
 • kotłownia

– na drugiej kondygnacji znajdowały się:

 • 7 sypialni dla załogi
 • świetlica szkoleniowa
 • biuro dowódcy zmiany
 • kuchnio-słołówka
 • łazienka z WC
 • 2 oddzielne WC
 • tajna kancelaria
 • 1 pomieszczenie magazynowe
 • 4 pomieszczenia biurowe
 • biuro komendanta
 • sala gimnastyczna
 • szatni dla załogi
 • szatnia dla gości przy sali gimnastycznej
 • 2 ześlizgi alarmowe (fot. 9)

Z dniem 1 lipca 1992 r. W miejsce Komendy Rejonowej Straży Pożarnych powstała Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej z podległymi jaj dwiema Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi PSP:

 • Nr 1 w Ostrzeszowie z Dowódcą JRG st.asp. Zenonem Jakubowskim
 • Nr 2 w Sycowie z Dowódcą JRG st.asp. Stanisławem Balińskim

Z chwilą powołania JRG  zaszła potrzeba dokonania kolejnych prac modernizacyjnych, które pozwoliłyby dostosować obiekt do nowych potrzeb.:

Dwie stare pomieszczenia sypialni podziału bojowego przebudowano na biura Dowódcy i Zastępcy Dowódcy JRG oraz szefa sprzętowni.

Przebudowano świetlicę aby dostosować ją do potrzeb szkoleniowych, kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych.

Przebudowano pomieszczenie szatni dla gości, przy sali gimnastycznej tworząc siłownię. Umieszczono w niej pozyskany zestaw Atlas do ćwiczeń siłowych oraz inny sprzęt treningowy.

Przebudowano dwa sąsiadujące pomieszczenia magazynowe na parterze, tworząc w mich punkt obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz wszelkiego rodzaju specjalistycznych ubrań ochronnych (gazoszczelnych, wypornościowych do pracy na wodzie, ochronnych w kontakcie z owadami itp.).

Przebudowano częściowo część garażową:

 • na jednym boksie garażowym wykonano specjalne ażurowe szafy na dosuszanie i przechowywanie mokrej odzieży specjalnej załogi,
 • w innym boksie garażowym wykonano dodatkowy kanał rewizyjny do naprawi konserwacji pojazdów,

Przebudowano pomieszczenia po starej kancelarii tajnej i utworzono w niej pralnie i suszarnie odzieży załogi.

Przebudowano pomieszczenie po starym magazynie odzieżowym i po połączeniu go z kuchnią  wykonano kuchnie i stołówkę dostosowaną do aktualnych potrzeb i wymogów.

Kolejnym ważnym okresem funkcjonowania komendy był rok 1997 i prace związane z moder-nizacją Rejonowego Stanowiska Kierowania. Dotychczasowe było bardzo małe (ok. 15m2). Tradycyjnie już prace wykonywane były we własnym zakresie i trwały przeszło rok. Aby pozyskać powierzchnie na powiększenie stanowiska kierowania zrezygnowano z jednego starego boksu garażowego.

Po zakończeniu modernizacji stanowisko kierowania składało się z:

–  dużej sali operacyjnej

–  WC

–  zaplecza kuchennego

–  pokoju wypoczynkowego

–  pomieszczenia gospodarczego.

Rok 1998 to okres w który w własnym zakresie, z pozyskanej betonowej kostki utwardzano plac zewnętrzny przed dobudowaną częścią obiektu. Rok 1999 to czas kolejnej reorganizacji Komendy. W miejsce Komendy Rejonowej PSP  powstała Komenda Powiatowa PSP z jedną JRG w Ostrzeszowie i jej dotychczasowym Dowódcą asp.sztab. Zenonem Jakubowskim. JRG Syców przeszła do KP PSP Oleśnica w województwie dolnośląskim.

II.   WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH KOMENDANTÓW.

W kolejnych  latach Komendantami Komendy w Ostrzeszowie byli:

1954 – 1955 – aspirant pożarnictwa Władysław Kęsy

1955 – 1958 – starszy ogniomistrz pożarnictwa Tadeusz Stajszczyk

1958 – 1959 – młodszy ogniomistrz pożarnictwa Marian Szczepaniak

1959 – 1972 – kapitan – major pożarnictwa Józef Twardowski

1972 – 1975 – kapitan – major pożarnictwa Ireneusz Buśkiewicz

1975 – 1977 – kapitan pożarnictwa Władysław Kęsy

1977 – 1983 – starszy ogniomistrz pożarnictwa Jan Kasprzak

1983 – 1986 – chorąży – starszy chorąży pożarnictwa Edmund Iwański

1986 – 1988 – chorąży – straszy chorąży pożarnictwa Andrzej Morta

1988 – 2006 – starszy chorąży pożarnictwa – młodszy brygadier Janusz Bebłot

2006 – 2019 – starszy brygadier – starszy brygadier Tomasz Mak

2019 – nadal – brygadier Piotr Mazurkiewicz

III. KALENDARIUM  NAJWAŻNIEJSZYCH  AKCJI.

1963r.

 • Pożar bardzo duży Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrzeszowie.

1980r.

 • Pożar duży motelu SIODŁO w Kobylej Górze.

 • Pożar duży w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Ostrzeszowie.

1981r.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w PGR Rojów gm. Ostrzeszów.

1986r.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Kaliszkowicach Kaliskich gm. Mikstat.

1987r.

 • Pożar duży kaflarni w Ostrzeszowie.

1990r.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Głuszynie gm. Kraszewice.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Kraszewicach.

1991r.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Kuźnicy Grabowskiej gm. Kraszewice.

 • Dwa pożary duże zabudowań gospodarczych w  Kotłowie gm. Mikstat.

1992r.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Kotłowie gm. Mikstat.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Granowcu gm. Sośnie.

 • Pożar duży lasu w Leśnictwie Pieczyska Nadl. Przedborów.

 • Pożar duży kurnika w Ostrzeszowie –Pustkowiu.

 • Pożar bardzo duży lasu w Leśnictwie Moja Wola Nadl. Przedborów.

 • Pożar bardzo duży lasu w Leśnictwie w Królewskich, Leśnictwo Pieczyska, Nadl. Przedborów.

 • Pożar bardzo duży lasu w Spóle rejon Wieruszów.

 • Pożar  bardzo duży kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej.

1993r.

 • Pożar bardzo duży kurnika w Palatach gm. Grabów.

 • Pożar duży kompleksu budynków mieszkalno-usługowo-gospodarczych w Kaliszkowicach Kaliskich gm. Mikstat.

 • Pożar duży zakładu tapicerskiego w Kraszewicach.

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Toni gm. Doruchów.

1994r.

 • Pożar duży kurnika w Marydole gm. Ostrzeszów.

 • Pożar młyna zbożowego w Bukownicy gm. Grabów

1996r.

 • Niekontrolowany wyciek amoniaku w Zakładach Drobiarskich w Ostrzeszowie.

1997r.

 • Powódź na terenie gm. Grabów i Doruchów – wzdłuż rzeki Prosna.

1999r.

 • Pożar bardzo duży kurnika w Kaliszkowicach Ołobockich  gm. Mikstat.

 • Pożar młyna zbożowego w Kraszewicach.

 • Pożar duży dyskoteki w Kuźnicy Grabowskiej

 • Wypadek drogowy z udziałem samochodu przewożącego dwie beczki cyjanku potasu.

2001r.

 • Kilkadziesiąt podtopień  po silnej ulewie na terenie gm. Ostrzeszów i Kobyla Góra.

2002r.

 • Pożar szybu gazu ziemnego w Wierzchowicach koło Milicza.

 • Nawałnica, która przeszła przez miasto Ostrzeszów i część powiatu

 • Pożar duży zabudowań gospodarczych w Muchach gm. Czajków

 • Pożar duży lasu w Leśnictwie Kraszewice, Nadl. Przedborów

 • Uszkodzenie rurociągu gazowego średniego ciśnienia, średnicy 180mm, przechodzącego przez osiedle mieszkaniowe w Ostrzeszowie.

 • Pożar duży budynku inwentarskiego w Kraszewicach.

2005r.

 • Pożar bardzo duży Hurtowni Motoryzacyjnej POLSAM w Ostrzeszowie (fot.)

 • Wypadek drogowy na skrzyżowaniu w Szklarce Przygodzickiej w  którym śmierć poniosła czteroosobowa rodzina.