Emeryci – spotkanie opłatkowe.

17 grudnia 2019 r. emerytowane funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni naszej komendy, na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Piotra Mazurkiewicza spotkali się na tradycyjnym opłatku. Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia sobie wspólnych życzeń, ale też docenienia trudu naszych poprzedników, którzy niewątpliwie dołożyli swoją cegiełkę do podwyższenia standardu naszej komendy.