Dowódca JRG mł. bryg. Adam Sikora przechodzi na zaopatrzenie emerytalne

31 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, odbyła się uroczysta zmiana służby w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Adama Sikory – dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie podsumował ponad 28 letnią służbę w ochronie przeciwpożarowej Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie oraz w imieniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy podziękował za długoletnią współpracę oraz pełną zaangażowania i poświęcenia dla służby. Odchodzący na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Adam Sikora w swoim przemówieniu podziękował wszystkim zebranym za współpracę, podkreślając jednocześnie, że na przestrzeni lat pełnienia służby dokonało się wiele zmian na terenie komendy w postaci unowocześnienia zaplecza oraz sprzętu jakim dysponuje JRG.

Pan mł. bryg. Adam Sikora służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 1 września 1991 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu nauki z dniem 1 sierpnia 1993 roku rozpoczął pracę w uwczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na stanowisku specjalisty ratownika, a następnie na przestrzeni lat, podnosząc kwalifikacje awansował na kolejne stanowiska dowódcze. Z dniem 1 lipca 2011 roku zostało mu powierzone stanowisko dowódcy JRG PSP w Ostrzeszowie i pełnił tę funkcję wzorowo do dnia dzisiejszego.

Jako dowódca JRG wkładał dużo pracy w szkolenie funkcjonariuszy i przygotowywanie ich do właściwego wykonywania obowiązków służbowych. Dbał również o stałą poprawę warunków pracy i służby podległych mu strażaków. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Podczas uroczystej zmiany służby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz powierzył obowiązki Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej dotychczasowemu Z-cy D-cy JRG mł. bryg. Tomaszowi Jabłońskiemu.


Opracował: st. sekc. Radosław Gatkowski
Zdjęcia: KP PSP Ostrzeszów