Ćwiczenia Plutonu Powiatowego

30 marca br. na terenie Leśnictwa Stary Pan w miejscowości Wrzosy odbyły się ćwiczenia dla SIS Plutonu Ostrzeszowskiego wchodzącego w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W manewrach wzięły udział zastępy z jednostek OSP z Doruchowa, Kobylej Góry, Mielcuch, Grabowa i Kraszewic. Celem ćwiczeń było podniesienie i ujednolicenie poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu zaopatrzenia wodnego i obsługi układów wodno-pianowych. Jednocześnie były okazją do przeprowadzenia Inspekcji Gotowości Operacyjnej plutonu.