fb_share_ogp
Nowa strona internetowa komendy!

Od dnia 1. października 2020 roku funkcjonuje nowa strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie. Jest to spowodowane realizacją porozumienia podpisanego pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministrem Cyfryzacji dotyczącego umożliwienia Państwowej Straży Pożarnej publikacji treści w ramach Portalu RP dostępnego pod adresem GOV.PL Dzięki Portalowi RP obywatele mają dostęp do całego spektrum usług świadczonych […]